Utilizator:

Parola:

 

 
  Doriti sa aveti un cont pe acest portal!?

 

 
  Meniu Utilizator

Trebuie sa fiti inregistrat pentru a avea acces la meniul utilizator!
 
Forum
 
 
În cadrul Strategiei Naţionale de Dezvoltare a României, un obiectiv principal este crearea unui cadru socio-economic funcţional, compatibil cu principiile, normele, mecanismele, instituţiile şi politicile Uniunii Europene.

În dinamica aderării la Europa lărgită, relansarea agriculturii româneşti are un rol multifuncţional şi o influenţă dominantă în spaţiului rural. Agricultura este, prin natura ei, multifuncţională: produce materii prime alimentare şi industriale reciclabile, contribuie la constituirea peisajelor şi a demersurilor de dezvoltare locală durabilă, fundamentate pe calitatea resurselor genetice autohtone.

Dezvoltarea durabilă este concepută ca o necesitate a reconcilierii dintre economie şi mediul înconjurător pe o nouă cale de dezvoltare care susţine progresul uman, nu numai în locuri şi momente anumite, ci pretutindeni, pentru un viitor îndelungat.
În accepţiunea largă a conceptului de dezvoltare durabilă ca fiind „capacitatea de a satisface cerinţele generaţiei prezente, fără a compromite propriile nevoi ale generaţiilor viitoare“, prosperitatea economică şi conservarea mediului trebuie să se susţină reciproc.

În România, dezvoltarea durabilă înseamnă managementul şi conservarea resurselor naturale de bază, a resurselor genetice animale şi vegetale, a mediului şi orientarea proceselor agro-tehnologice astfel încât să asigure satisfacerea generaţiilor prezente şi viitoare.

O prioritate strategică a pregătirii agriculturii româneşti în perioada 2005-2007 pentru piaţa europeană este sporirea rolului cercetării agricole şi a sistemului de cunoaştere a informaţiilor de piaţă şi a noutăţilor tehnice. Se preconizează promovarea diversificării echilibrate şi integrale a zonelor rurale având în vedere creşterea stabilităţii sociale, protejarea mediului şi a biodiversităţii.

Pentru zona de nord a României, perspectiva dezvoltării durabile vizează contextul conservării resurselor locale, a identităţii zonei şi mediului, ca bază de pornire pentru evoluţie.

Între direcţiile de acţiune preconizate în atingerea obiectivelor strategice, trebuie menţionate consultanţa agricolă şi pregătirea profesională utilizând metode neconvenţionale de instruire şi informare, în vederea stabilizării tinerilor fermieri.

Cetăţenii au atât dreptul de-a fi informaţi, cât şi dreptul de-a se implica direct în discuţii şi dezbateri publice în orice domeniu, cu atât mai mult în cel de interes major pentru dezvoltarea personală şi comunitară.

Toate aceste considerente justifică oportunităţile oferite celui interesat de câtre realizatorii proiectului eco-Genetica de-a deveni parte activă în cadrul unui forum de discuţii şi dezbateri on-line pe subiectele: dezvoltare durabilă, creştere economică rurală, valorificare a resurselor naturale locale, biodiversitate, peisagistică, protecţia mediului, agricultură ecologică, producţie curată, biotehnologii, genetică, ecologie, eco-genetică etc.

Participarea cetăţenilor la dezbateri virtuale va conduce la creşterea încrederii în instituţiile de cercetare-dezvoltare şi la crearea unui cadru civilizat de comunicare şi chiar de rezolvare a unor problemelor specifice domeniului cercetare-dezvoltare. În special tinerii, acomodaţi cu tehnica de calcul şi comunicaţiile moderne, pot deveni promotorii noilor metode, formulând, în termeni moderni, opinii şi idei valoroase în cadrul dezbaterilor on-line.
 

Printare document
 
Ghinea Gheorghiţă, România, menţiune de onoare la Salonul internaţional de caricatură 100% NATURAL, Ediţia 2002, organizator GEC Bucovina
 
 
 
Home  |  Informare  |  Forum  |  Tranzactii  |  Link-uri utile  |  Harta site
Copyright © 2004 - 2006 GEC Bucovina. Toate drepturile rezervate.
Forum
 
În cadrul Strategiei Naţionale de Dezvoltare a României, un obiectiv principal este crearea unui cadru socio-economic funcţional, compatibil cu principiile, normele, mecanismele, instituţiile şi politicile Uniunii Europene.

În dinamica aderării la Europa lărgită, relansarea agriculturii româneşti are un rol multifuncţional şi o influenţă dominantă în spaţiului rural. Agricultura este, prin natura ei, multifuncţională: produce materii prime alimentare şi industriale reciclabile, contribuie la constituirea peisajelor şi a demersurilor de dezvoltare locală durabilă, fundamentate pe calitatea resurselor genetice autohtone.

Dezvoltarea durabilă este concepută ca o necesitate a reconcilierii dintre economie şi mediul înconjurător pe o nouă cale de dezvoltare care susţine progresul uman, nu numai în locuri şi momente anumite, ci pretutindeni, pentru un viitor îndelungat.
În accepţiunea largă a conceptului de dezvoltare durabilă ca fiind „capacitatea de a satisface cerinţele generaţiei prezente, fără a compromite propriile nevoi ale generaţiilor viitoare“, prosperitatea economică şi conservarea mediului trebuie să se susţină reciproc.

În România, dezvoltarea durabilă înseamnă managementul şi conservarea resurselor naturale de bază, a resurselor genetice animale şi vegetale, a mediului şi orientarea proceselor agro-tehnologice astfel încât să asigure satisfacerea generaţiilor prezente şi viitoare.

O prioritate strategică a pregătirii agriculturii româneşti în perioada 2005-2007 pentru piaţa europeană este sporirea rolului cercetării agricole şi a sistemului de cunoaştere a informaţiilor de piaţă şi a noutăţilor tehnice. Se preconizează promovarea diversificării echilibrate şi integrale a zonelor rurale având în vedere creşterea stabilităţii sociale, protejarea mediului şi a biodiversităţii.

Pentru zona de nord a României, perspectiva dezvoltării durabile vizează contextul conservării resurselor locale, a identităţii zonei şi mediului, ca bază de pornire pentru evoluţie.

Între direcţiile de acţiune preconizate în atingerea obiectivelor strategice, trebuie menţionate consultanţa agricolă şi pregătirea profesională utilizând metode neconvenţionale de instruire şi informare, în vederea stabilizării tinerilor fermieri.

Cetăţenii au atât dreptul de-a fi informaţi, cât şi dreptul de-a se implica direct în discuţii şi dezbateri publice în orice domeniu, cu atât mai mult în cel de interes major pentru dezvoltarea personală şi comunitară.

Toate aceste considerente justifică oportunităţile oferite celui interesat de câtre realizatorii proiectului eco-Genetica de-a deveni parte activă în cadrul unui forum de discuţii şi dezbateri on-line pe subiectele: dezvoltare durabilă, creştere economică rurală, valorificare a resurselor naturale locale, biodiversitate, peisagistică, protecţia mediului, agricultură ecologică, producţie curată, biotehnologii, genetică, ecologie, eco-genetică etc.

Participarea cetăţenilor la dezbateri virtuale va conduce la creşterea încrederii în instituţiile de cercetare-dezvoltare şi la crearea unui cadru civilizat de comunicare şi chiar de rezolvare a unor problemelor specifice domeniului cercetare-dezvoltare. În special tinerii, acomodaţi cu tehnica de calcul şi comunicaţiile moderne, pot deveni promotorii noilor metode, formulând, în termeni moderni, opinii şi idei valoroase în cadrul dezbaterilor on-line.