Utilizator:

Parola:

 

 
  Doriti sa aveti un cont pe acest portal!?

 

 
  Meniu Utilizator

Trebuie sa fiti inregistrat pentru a avea acces la meniul utilizator!
 
Home - Descriere 
 
   Cercetările în domeniul geneticii, se află pe plan mondial şi naţional, într-o dezvoltare accelerată, marcată de amploarea şi diversitatea tematicii, de numărul crescând de specialişti implicaţi, de fondurile şi dotările alocate de guverne şi asociaţii particulare, precum şi de colaborarea din ce în ce mai strânsă pe plan internaţional.
Studiile genetice asupra eredităţii, care se referă în principal la adaptare şi caractere adaptive pot fi specificate drept genetică ecologică şi sunt denumite pe scurt eco-genetică (Stern, K. 1968). Astfel, se defineşte genetica populaţiilor ca totalitatea investigaţiilor genetice asupra populaţiilor şi fondului lor de gene (gene-pool), iar genetica ecologică a populaţiilor este considerată o ramură specială care cuprinde studiul geneticii - sau eredităţii şi variabilităţii - proprietăţilor adaptive ale populaţiilor, incluzând astfel deopotrivă genecologia în înţelesul adevărat al termenului, şi studiul eredităţii proprietăţilor actuale.

Obiective: Obiectivul principal al proiectului eco-Genetica este realizarea unui portal informaţional care să ofere suportul tehnologic necesar prezentării şi gestionării unor servicii on-line specializate, prin cooperarea aplicaţiilor deja aflate în exploatare şi integrarea altor module noi, ce vor fi realizate în premieră.
   Se va realiza un portal informatic multifuncţional pentru servicii publice interactive (informare, dezbateri virtuale, etc.). Platforma va integra tehnologiile IT&C pentru dezbateri publice on-line privind problemele de genetică ecologică.
   Propunerea de proiect se referă la realizarea prin valorificare de idei şi soluţii ştiinţifice, a unui Pachet de servicii publice on-line pentru valorificarea informaţiilor eco-genetice.
   Proiectul propune implementarea prin valorificare de soluţii ştiinţifice a unei platforme on-line de servicii publice de informare, asistare şi susţinere, privind informaţia eco-genetică. În concordanţă cu evoluţia pe plan mondial a domeniului modernizării serviciilor dedicate accesului public, precum şi cu proiectele şi realizările altor instituţii în domeniul geneticii ecologice, proiectul propus va multiplica şi diversifica serviciile oferite instituţiilor de cercetare, folosind mijloacele electronice, oferite de tehnologiile informaţionale, ale comunicaţiilor şi de Internet.
   Noutatea şi complexitatea proiectului este dată de activităţile de cercetare multidisciplinară ce concură la realizarea lui, precum şi de abordarea integratoare a unor idei ştiinţifice, tehnici, metode şi tehnologii moderne, în rezolvarea problemelor care conduc la atingerea obiectivelor propuse.
   Proiectul realizează o completare a rezultatelor obţinute până în prezent în domeniul prezentării publice a informaţiei eco-genetice.

Funcţiuni: Informare, Forum şi Tranzacţii.

Rezultate: Realizarea proiectului de valorificare şi implementare a pilotului experimental va conduce la:
    - valorificarea unor modele funcţionale, metodologice şi organizaţionale privind servicii on-line specializate particularizate, pentru publicarea informaţiei eco-genetice în reţeaua globală Internet;
    - concepţia, proiectarea şi instalarea unui Portal pentru acces public on-line la informaţiile eco-genetice şi servicii de dezbateri publice virtuale.
   Realizarea proiectului propus va contribui la schimbarea mentalităţii specialiştilor, experţilor, cercetătorilor, prin implicarea lor în viaţa comunităţii şi în actul decizional.

Consorţiu de realizare: La realizarea proiectului participă alături de partenerul coordonator, alţi 4 parteneri care sunt şi cofinanţatori. Această colaborare s-a impus pentru realizarea obiectivelor complexe ale proiectului, dar şi pentru constituirea fondurilor necesare pentru cofinanţare.
   Participând la dezvoltarea / implementarea / diseminarea rezultatelor, partenerii cofinanţatori vor asimila rapid noile tehnologii creându-se astfel premisele utilizării resurselor umane şi materiale locale pentru viitoarele dezvoltări în domeniu.

Beneficiari şi aplicabilitate: Rezultatele proiectului pot fi utilizate / aplicate în instituţii de competenţă în domeniul ameliorării genetice pentru agricultură, pentru amenajări silvice, bănci de gene.
   De asemenea, se vor putea folosi la instruirea asistată a studenţilor facultăţilor de agricultură, silvicultură şi genetică (recent înfiinţate).
   Proiectul va modifica flexibil accesul la informaţia publică în domeniul eco-geneticii.
   Pachetul de servicii implementat şi testat prin prezentul proiect va putea fi instalat şi personalizat în alte regiuni şi / sau domenii pentru care există interes. Prin respectarea standardelor privind schimbul de informaţii se va asigura o viitoare interoperabilitate cu sistemele naţionale şi europene la costuri minime.

Zona pilot: Zona Suceava. Detalii…
 

Printare document
 
Abdulah Orhan, Turcia – Salonul internaţional de caricatură 100% NATURAL, Ediţia 2003, organizator GEC Bucovina
 
 
 
Home  |  Informare  |  Forum  |  Tranzactii  |  Link-uri utile  |  Harta site
Copyright © 2004 - 2006 GEC Bucovina. Toate drepturile rezervate.
Home - Descriere
 
   Cercetările în domeniul geneticii, se află pe plan mondial şi naţional, într-o dezvoltare accelerată, marcată de amploarea şi diversitatea tematicii, de numărul crescând de specialişti implicaţi, de fondurile şi dotările alocate de guverne şi asociaţii particulare, precum şi de colaborarea din ce în ce mai strânsă pe plan internaţional.
Studiile genetice asupra eredităţii, care se referă în principal la adaptare şi caractere adaptive pot fi specificate drept genetică ecologică şi sunt denumite pe scurt eco-genetică (Stern, K. 1968). Astfel, se defineşte genetica populaţiilor ca totalitatea investigaţiilor genetice asupra populaţiilor şi fondului lor de gene (gene-pool), iar genetica ecologică a populaţiilor este considerată o ramură specială care cuprinde studiul geneticii - sau eredităţii şi variabilităţii - proprietăţilor adaptive ale populaţiilor, incluzând astfel deopotrivă genecologia în înţelesul adevărat al termenului, şi studiul eredităţii proprietăţilor actuale.

Obiective: Obiectivul principal al proiectului eco-Genetica este realizarea unui portal informaţional care să ofere suportul tehnologic necesar prezentării şi gestionării unor servicii on-line specializate, prin cooperarea aplicaţiilor deja aflate în exploatare şi integrarea altor module noi, ce vor fi realizate în premieră.
   Se va realiza un portal informatic multifuncţional pentru servicii publice interactive (informare, dezbateri virtuale, etc.). Platforma va integra tehnologiile IT&C pentru dezbateri publice on-line privind problemele de genetică ecologică.
   Propunerea de proiect se referă la realizarea prin valorificare de idei şi soluţii ştiinţifice, a unui Pachet de servicii publice on-line pentru valorificarea informaţiilor eco-genetice.
   Proiectul propune implementarea prin valorificare de soluţii ştiinţifice a unei platforme on-line de servicii publice de informare, asistare şi susţinere, privind informaţia eco-genetică. În concordanţă cu evoluţia pe plan mondial a domeniului modernizării serviciilor dedicate accesului public, precum şi cu proiectele şi realizările altor instituţii în domeniul geneticii ecologice, proiectul propus va multiplica şi diversifica serviciile oferite instituţiilor de cercetare, folosind mijloacele electronice, oferite de tehnologiile informaţionale, ale comunicaţiilor şi de Internet.
   Noutatea şi complexitatea proiectului este dată de activităţile de cercetare multidisciplinară ce concură la realizarea lui, precum şi de abordarea integratoare a unor idei ştiinţifice, tehnici, metode şi tehnologii moderne, în rezolvarea problemelor care conduc la atingerea obiectivelor propuse.
   Proiectul realizează o completare a rezultatelor obţinute până în prezent în domeniul prezentării publice a informaţiei eco-genetice.

Funcţiuni: Informare, Forum şi Tranzacţii.

Rezultate: Realizarea proiectului de valorificare şi implementare a pilotului experimental va conduce la:
    - valorificarea unor modele funcţionale, metodologice şi organizaţionale privind servicii on-line specializate particularizate, pentru publicarea informaţiei eco-genetice în reţeaua globală Internet;
    - concepţia, proiectarea şi instalarea unui Portal pentru acces public on-line la informaţiile eco-genetice şi servicii de dezbateri publice virtuale.
   Realizarea proiectului propus va contribui la schimbarea mentalităţii specialiştilor, experţilor, cercetătorilor, prin implicarea lor în viaţa comunităţii şi în actul decizional.

Consorţiu de realizare: La realizarea proiectului participă alături de partenerul coordonator, alţi 4 parteneri care sunt şi cofinanţatori. Această colaborare s-a impus pentru realizarea obiectivelor complexe ale proiectului, dar şi pentru constituirea fondurilor necesare pentru cofinanţare.
   Participând la dezvoltarea / implementarea / diseminarea rezultatelor, partenerii cofinanţatori vor asimila rapid noile tehnologii creându-se astfel premisele utilizării resurselor umane şi materiale locale pentru viitoarele dezvoltări în domeniu.

Beneficiari şi aplicabilitate: Rezultatele proiectului pot fi utilizate / aplicate în instituţii de competenţă în domeniul ameliorării genetice pentru agricultură, pentru amenajări silvice, bănci de gene.
   De asemenea, se vor putea folosi la instruirea asistată a studenţilor facultăţilor de agricultură, silvicultură şi genetică (recent înfiinţate).
   Proiectul va modifica flexibil accesul la informaţia publică în domeniul eco-geneticii.
   Pachetul de servicii implementat şi testat prin prezentul proiect va putea fi instalat şi personalizat în alte regiuni şi / sau domenii pentru care există interes. Prin respectarea standardelor privind schimbul de informaţii se va asigura o viitoare interoperabilitate cu sistemele naţionale şi europene la costuri minime.

Zona pilot: Zona Suceava. Detalii…