Utilizator:

Parola:

 

 
  Doriti sa aveti un cont pe acest portal!?

 

 
  Meniu Utilizator

Trebuie sa fiti inregistrat pentru a avea acces la meniul utilizator!
 
Informare
 
 
În contextul societăţii moderne, informaţia are un rol important în orice domeniu, atât în dezvoltarea socio-economică, cât şi în transformarea specialistului într-un actor activ în viaţa comunităţii în care trăieşte.

Asigurarea accesului la informaţii electronice este o preocupare actuală a mediilor ştiinţifice şi totodată o modalitate de cooperare internaţională.

Accesul la informaţie reprezintă un factor de revigorare pentru categorii profesionale, zone geografice şi activităţi non-profit şi cu valoare adăugată dacă există modalităţi şi facilităţi adecvat implementate atingerii acestui scop. Realizarea acestui deziderat presupune dezvoltarea unor noi metodologii bazate pe sisteme deschise, arhitecturi şi protocoale, comunicaţii globale.

Cerinţele integrării în Europa lărgită impun tuturor sectoarelor vieţii şi muncii, implementarea conceptelor societăţii informaţionale bazată pe cunoaşterea on-line şi accesul la informaţii actuale, bine structurate, accesibile marelui public.

Cetăţenii au dreptul să fie informaţi în legătură cu activităţile de cercetare-dezvoltare finanţate public.

Proiectul eco-Genetica nu propune un îndrumar de reţete şi soluţii valabile în mod absolut. Se încearcă selectarea cunoştinţelor direct folositoare, fără exces de amănunte, pentru a le comunica atât publicului larg, cât şi specialiştilor preocupaţi de cercetări în domeniul eco-geneticii.

Informaţia publicată se bazează pe documentarea şi relatarea directă a cunoştinţelor, opiniilor, comunicărilor şi soluţiilor teoretice şi experimentale ale autorilor şi specialiştilor consorţiului de realizare şi a celor referiţi.

Beneficiile pe termen scurt şi mediu se preconizează a fi:
- armonizarea solutiilor tehnologice românesti cu cele europene;
- dezvoltarea serviciilor on-line cu consecinte benefice în informarea publica în domeniul eco-geneticii.
 
 
 

Kazanevsky Vladimir, Ucraina – Salonul internaţional de caricatură 100% NATURAL, Ediţia 2003, organizator GEC Bucovina
 

 

George Licurici, caricaturist, România
 
 
 
Home  |  Informare  |  Forum  |  Tranzactii  |  Link-uri utile  |  Harta site
Copyright © 2004 - 2006 GEC Bucovina. Toate drepturile rezervate.